Friday, August 8, 2008

The Palestine Circus School

KULTA had a great meeting with the Palestine Circus School in Ramallah saturday august 3rd 2008. They were in the middle of a clown and comedy workshop with instructors from Gjøglerskolen in Denmark when we arrived, but also worked on acrobatics, acrobalance, aerial acrobatics and juggling the same day. We were surrounded by children and youth of all ages with smiling, proud and exited faces, eagerly working on techniques and numbers for the show that has premiere saturday august 9th 2008. This workshop runs for 3 weeks and ends with a show that finally will tour the West Bank for a week.

Shadi Zmorrod and his wife, Jennifer, started the circus school 2 years ago. They have been working hard and with very little resources trying to keep it alive in the 3 cities Hebron, Jenin and Ramallah. The school is offering 2 hours of training once a week throughout the school year and special workshops in summer. It is increasing in popularity and everyone is welcome to this oasis of crativity and joy, no matter what age or background.

The school is depending on sponsorships and funding, agreements of cooperation and donations of equipment to stay alive. It is a harsh reality they live in after the wall was built, and it makes it so much harder for them to make it work. International exchange is very important for them, where qualified instructors from other countries can come and work with children and youth in an area that faces daily challanges and extreme restrictions of movement. This problem of living under occupation has led to economic difficulties. They have agreements of free use with a few of their locations, but because of lack of funding they have to start charging a little for the programs that used to be FREE OF CHARGE.

Circus Behind the wall

They made the first student show in 2006 where they wanted to tell about life after the wall was built. This is how they describe it:

In a step transcending many barriers, forbidden in the Palestinian society, connected to oppression of our art and history, we give rise to something new. Facing and crossing mental, cultural, social and political walls, the Palestinian circus school was born. The students, under the direction of Shadi Zmorrod and co-direction of Grazia Dentoni, developed their first show: "Circus behind The Wall".

Why circus?

It is not the circusart in itself that is important. Try to imagine everyday life without an oasis filled with positive energy where you can relax and dream, and don't have to think about the 8 meter wall surrounding your everything. Circus can be a healty escape and a place to find your own worth as a human being. Just look at the happy faces on the photos, totally open and without fear.

The same thing is done in Norway, and many other places in this world: social and cultural activity is offered as a positive alternative to walking the streets. It builds selfconfidence through achievement, and you get something to look foreward to every day, every week, all year. This kind of activity builds positive attidudes and tolerance amongst children and youth, and can prevent the development of violent behavior. This is what Kulta hope to achiev in cooperation with our twinorganisation in Gaza.

The visit at the school at the West Bank gave us hope for the future.

Thursday, August 7, 2008

ICAHDs alternative guida tur i Jerusalem


Vi visste ikke helt hva vi gikk til da vi, varme og svette etter å ha gått fra Øst-Jerusalem til Vest-Jerusalem, ankom ICAHDs lokaler på Jaffa street. I et lite, men innholdsrikt lokale med fotoutstilling, kafé og gamle myke møbler, fikk vi en presis og gjennomtenkt framstilling av Israels nyere historie, sett med et kritisk øye. Vår guide Gilad viste oss ulike kart som viste utviklingen av landegrensene til staten Israel/Palestina fra til i dag. Allerede der fikk vi oss et par tankevekkere. Nordmenn kjenner stort sett til de palestinsk selvstyrte områdene, Gaza og Vestbredden som godt definerte områder på kartet. Vestbredden ser i virkeligheten ut som en tilfeldig malingsflekk – der det er laget så mange korridorer og settlements at det palestinske området i praksis er mye mindre; Israel kontrollerer 40 % av Vestbredden. Israelske barn ser aldri disse kartene, de ser kun stor-israel uten inndelinger. Det sier sitt. 

Vi gikk inn i en liten buss og begynte vår alternative guidede tur. Vår lokale kjentmann, en ung og radikal israeler, ba oss legge merke til ’normale’ ting på veiene rundt oss. På vei mot øst så vi fort at gatene ble smalere med fravær av fortau, mye søppel i gatene, tette små hus og lav veistandard.
Vi snirklet oss ned en bratt vei i Øst-Jerusalem. Der var det, midt i det palestinske området, et israelsk settlement med 150 leiligheter. Ytterligere 60 er under oppbygging. Vi fikk en innføring i prosessen i oppsettingen av denne, noe som kun er mulig i et samrøre mellom myndigheter, mye penger og politi. Vår guide fortalte at de bygger israelske settlements rundt Øst-Jerusalem på okkupert område inne i det palestinske området slik at det skal bli lettere for Israel å kreve Jerusalem som sitt. En hyggelig mann kom ut av blokka og ønsket vår guide en langsom og grusom død, og at hvis ikke han drepte han, så ville vi gjøre det - for vi var nazister.

Neste stopp på programmet var et revet hus i øst. Rivingen hadde skjedd to år tidligere, og vi kunne se den store ruinhaugen som fortsatt ligger der uoppryddet. Hus som ikke har byggetillatelse (som er tilnærmet umulig for palestinerne å få) kan bli revet når som helst. Når hæren kommer, har familien en halvtime på å komme seg ut, huset blir revet og familien får regningen etterpå – noe som i praksis betyr økonomisk ruin. Siden 1967 har Israel revet 18000 palestinske hus. 

Vi så flere nye bosettinger – ulovlig oppsatt etter folkeretten – moderne og påkostede hvor jødiske familier kan bo. Husene er omgitt av grønne vakre hager og parker – noe som står i sterk kontrast til de tørre forsøplede gatene der palestinerne bor. Vakre urgamle oliventrær står i rundkjøringene for å gi inntrykk av lang tids bruk. Trærne er tatt fra okkuperte olivenlunder på palestinsk side og plantet på nytt ved bosettingene. Vannet til parkene og hagene kommer fra palestinsk område. Palestinerne betaler skatt på lik linje med Israelerne, men får tilbake kun 12% som kommunale tjenester i forhold til hva Israelske statsborgere får. Dette gjelder skole, vann, kloakk, søppeltjenester osv.

Muren gjorde også sterkt inntrykk. En 8 meter mur med piggtrådgjerde øverst kutter en av gatene, og en ny vei går langs muren. Piggtrådgjerdet ble satt opp etter at en palestiner klatret opp på toppen og sto der i tre timer med et palestinsk flagg. Camilla fra vår gruppe begynte å klatre oppover muren i en 10 cm sprekk og viste oss at det var mulig. En jødisk amerikansk kvinne som var med på turen, sukket dypere og dypere etter hvert stopp. Hun hadde vokst opp som ortodoks jøde i New York og var nå, som voksen kvinne, blitt politisk aktivist mot undertrykkingen av palestinerne. Hun hadde fått mye problemer med sin familie, både i USA og Israel – de ønsket ikke å høre om hennes nye sympatier. Hun fortalte at hun kom til et punkt hun bare måtte innse at verden ikke var skrudd sammen på den måten hun hadde trodd. Hun hadde begynt å studere på nytt, Gilads forklaring var at han hadde hatt mye fritid og derfor hadde begynt å se Israels systematiske vridning på historien og sannheten. Begge er eksempler på mennesker som innenfor et system og en tenkemåte bryter ut og begynner å fortelle nye historier. Det gir håp.

Tuesday, August 5, 2008

Tromsø-Gaza, By-til-by

"By-til-by", vennskapsbyprosjektet Tromsø-Gaza, er på nett!
Fredag 8. august vil vi forsøke komme oss inn i Gaza for å gjennomføre kurs i filmskaping, prosjektarbeid og sirkus i samarbeid med våre partnere i Gaza. Vi skal også delta på UNRWA's Summer Games med sirkusshow i samarbeid med Klovner Uten Grenser fra Barcelona. Følg oss her!

Palestinaprosjektet på Tvibit er forankra i vennskapsbyavtalen mellom Tromsø og Gaza by fra 2001 og har som formål å:

• Engasjere unge mennesker i vennskapsarbeidet mellom Tromsø og Gaza og tenke langsiktig

• Utvikle og teste om kultur- og prosjektarbeidsmetoden kan bidra til å styrke unges muligheter for å påvirke egen situasjon og fremtiden

• Forankre utenrikspolitikken på et lokalt nivå og bidra til å utvikle unge menneskers perspektiv og Tromsø som solidaritetsby

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kulta og tar sikte på å bygge opp ungdom i Gazas kompetanse innen teater/sirkus, film og prosjektarbeid.

Det skal også gjennomføres utveksling mellom Tromsø og Gaza. Unge mennesker i Tromsø skal engasjeres i situasjonen for befolkningen i Gaza, mens unge i Gaza city skal få verktøy og nettverk til å kunne bidra for å gjøre noe med sin situasjon.

Prosjektet er støttet av UD, Troms Fylkeskommune og Tromsø Kommune og har en foreløpig ramme på 3 år.

Det vil bidra til å bygge opp det palestinske samfunnet nedenfra, hvor visjonen er å arbeide by til by, folk til folk, og skape varig vennskap mellom Tromsø og Gaza.